Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
фінансові послуги
умови надання фінансових послуг
споживачам фінансових послуг
умови членства
органи управління
наші філії
контактна інформація
інформація про загальні збори
звітність та аудит за 2023 рік
звітність та аудит за 2022 рік
звітність та аудит за 2021 рік
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
агрокредитування
 

До уваги членів КС "Народна скарбниця"!

Шановні члени КС «Народна скарбниця» відділення №1 смт. Скала – Подільська тимчасово не здійснюватиме надання фінансових послуг своїм членам. Скористатися нашими послугами ви можете за адресою м.Борщів,вул. Шевченка 44.

   Оплату по кредитах рекомендуємо здійснювати безготівково, через онлайн сервіси "Приват 24", та "Ощадбанк 24/7", інші онлайн сервіси, а також готівкою у центральному офісі кредитної спілки "Народна скарбниця" у відділеннях банків та «Укрпошти».

     Наші реквізити: 

Отримувач:     Кредитна спілка "Народна скарбниця"

Код ЄДРПОУ:     23594195

IBAN:    UA553204780000026502743584996  в  АБ "Укргазбанк" м.Київ

Призначення платежу: платіж за кредитним договором № (вказати номер договору), від (вказати дату оформлення договору), ПІБ позичальника.

          Всю інформацію щодо діяльності кредитної спілки "Народна скарбниця"  по кредитах і депозитах, та отримання кредитів або процентів по депозитних вкладах, ви можете отримати за телефоном: 380983303835 або 380966585103 з 9.00 по 17.00 з понеділка по п'ятницю.

      Свої запитання можете надсилати на електронну адресу narodna-skarbnica@ukr.net. Більше інформації на сайті КС "Народна скарбниця": http://www.narodskarb.naksu.org  а також особисто звернувшись в центральний офіс за адресою м.Борщів , вул. Шевченка 44.

     

  Дякуємо за розуміння!
УВАГА! ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «НАРОДНА СКАРБНИЦЯ»

ШАНОВНІ ЧЛЕНИ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «НАРОДНА СКАРБНИЦЯ»

Спостережна рада кредитної спілки «Народна скарбниця» (код за ЄДРПОУ 23594195), інформує про скликання чергових загальних зборів членів кредитної спілки «Народна скарбниця», які відбудуться:

30 травня 2023 року в приміщенні школи мистецтв о 11.00 год. за  адресою вул.Січових Стрільців,1 м.Борщів,Тернопільської  області.

Початок реєстрації о  10.30, початок загальних зборів о  11.00.

Порядок денний загальних зборів:

Порядок  денний:

1. Затвердження  порядку  денного.

2. Заслуховування  та  затвердження  звітів : Спостережної  ради, Кредитного  комітету, Правління за 2022 рік.

3. Заслуховування  та  затвердження  висновку Ревізійної  комісії за 2022 рік.

4. Заслуховування аудиторського звіту та звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2022 рік.

5. Затвердження  річної  звітності  і результатів діяльності кредитної спілки «Народна скарбниця» за  2022 рік.

6. Ознайомлення з  бюджетом  на  2023 рік .

7. Про  визначення  незалежного  аудитора( аудиторської  фірми) для  підтвердження  достовірності  і  повноти  річної фінансової  звітності  за  2023 рік.;

8. Різне.

Пропозиції та зауваження до порядку денного чергових загальних зборів членів кредитної спілки можна подавати у письмовій формі спостережній раді не пізніше, ніж за 15 календарних днів до дати їх проведення.

Для участі у загальних зборах члени кредитної спілки повинні підтвердити свої повноваження, у разі особистого представлення, – шляхом надання паспорта чи документу, що його замінює, у разі представлення за довіреністю, – шляхом надання паспорта чи документу, що його замінює, а також відповідної довіреності.

Довідки за тел.моб.380966585103        Спостережна рада  КС «Народна скарбниця»

Дата створення - 08.08.1996 р.
Дата державної реєстрації - 04 листопада  1996 року.
Свідоцтво Держфінпослуг України про реєстрацію фінансової установи: Серія та номер КС № 245 від 15 червня  2004 року. 
Ліцензії Держфінпослуг України: Серія  та номер АА № 773550 від 12 липня 2004 року,  Серія та номер АВ №362502  від 17 липня 2007 року, Серія та номер АВ №614966 від 27 вересня 2012 року.
Голова правління - Ковбель Зіновій Антонович

Адреса:48702,  м.Борщів,  вул. Шевченка, 44. 
Тел/факс:  (03541) 2-31-04
Тел.: (03541) 2-15-60; 2- 40-19.  

КС "Народна скарбниця" не працює з  колекторами та  колекторськими компаніями.

 
Кредитна спілка 

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на принципах:

— добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;
— рівноправності членів кредитної спілки;
— самоврядування;
— гласності.

Основні види діяльності кредитної спілки

Кредитна спілка відповідно до свого статуту:

— приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;

— надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;

— залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки;

— виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;

— розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків; придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;

— залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;

— надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу;

— виступає членом платіжних систем;

— оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого йому кредиту;

— провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

Членство у кредитній спілці

Згідно частини першої статті 10 Закону України „Про кредитні спілки” членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об’єднані хоча б за однією з ознак, зазначених у частині першій статті 6 цього Закону, мають повну цивільну дієздатність. Згідно частини другої статті 10 Закону України „Про кредитні спілки” не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини. Згідно абзацу четвертого частини другої статті 7 Закону України „Про кредитні спілки” ознака членства у кредитній спілці обов’язково зазначається у статуті кредитної спілки. Згідно підрозділу 6 Статуту Кредитної спілки „Народна скарбниця” членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які об'єднані ознакою членства в кредитній спілці – проживають на  території  Тернопільської області.


Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності КС у сфері фінансових послуг:

Національний банк України (НБУ)
Адреса для листування: вул. Інститутська буд. 9, м. Київ-8, 01601.  
Адреса для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, буд.11-б, м. Київ-8, 01601.  
Телефон: 0 800 505 240, Пн-Чт 9:00 – 18:00, Пт 9:00 – 16:45.  
Електронна адреса для подання звернень громадян у форматі docx та pdf з дотримання вимог до оформлення (викладення) письмових та усних звернень згідно Закону України “Про звернення громадян” та рішення Правління Національного банку України від 14 травня 2020 року № 332-рш: nbu@bank.gov.ua.  
Запис на особистий прийом: тел. 0 800 505 240.
Гіперпосилання на Офіційне Інтернет-представництво Національного банку України:
https://bank.gov.ua

Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ:
https://kis.bank.gov.ua 


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України